Üdvözöljük a

Regisztráció-információ | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Regisztráció-információ

Az éves kamarai hozzájárulás fizetésének határideje minden évben március 31-e. A be nem fizetett hozzájárulás köztartozás, a NAV hajtja be.

 

Számlaszám:    10300002-33214690-70903285

A közleményben kérjük megadni az adószámot!

 

Regisztrálni első alkalommal kell. Kamarai hozzájárulásként évente 5 000 Ft-ot kell fizetni a megyei kamarának.

 

A regisztráció nem jelent kamarai tagságot, azonban a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden vállalkozásnak hasznos információkat kíván nyújtani a törvényben előartakon túl is, heti információs és programajánló hírleveleiben. A külpiacra jutást az EEN hírlevél segíti. Kérjen tanácsot, információt a +36 96 520 202-es telefonszámon. Bármely megyei vállalkozás választhatja az önkéntes tagságot. A kedvező tagdíj megfizetése ellenében, be lehet kapcsolódni az élénk kamarai közösségi eletbe. Javasoljuk, hogy látogassa rendszeresen weboldalunkat és a www.facebook.com/gymskik címen közösségi oldalunkat is.

ELÉRHETŐ A VÁLLALKOZÁS KERESŐ ADATBÁZIS!!!

Tájékoztató a
gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról 

 és a
kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Az Országgyűlés 2011. november 21-én lfogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz: A gazdálkodó szervezetek kötelesek  

- kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén csökkenti a tagdíjat),
- a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

Ajánljuk minden gazdálkodó szervezetnek az www.uzletahalon.hu szolgáltatásit, információit.

 

Az  Agrárkamara tagjaira más szabályok vonatkoznak. 
 
A Kereskedelmi és Iparkamarai tagság továbbra is önkéntes marad, a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 
A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 munkanapon belül, a már működő vállalkozások pedig idén legkésőbb adott év március 31-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál  bejelentésüket megtenni és a díjat megfizetni.
 
A bejelentés módja
 
A vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs bejelentésüket. Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.
 
Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll. A nem kötelező jelleggel megadott adatok valódiságáért is felel az adatközlő .
 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

 

Számlaszám: 10300002-33214690-70903285
 
A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.
 
A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
 
A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.
 
Amennyiben további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus levélben a területileg illetékes iparkamarával.
 
Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.

Bármilyen további kérdés esetén, forduljon munkatársainkhoz bizalommal:


Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza

9021 Győr, Szent I. út 10/a

+36 96 520 202

+36 96 520 221

+36 96 520 226

+36 96 520 229

kamreg@gymskik.hu

 

 

Mosonmagyaróvár Térségi Képviselet

9200 Mosonmagyaróvár Kötélgyártó út 1-3.

+ 36 96 579 211

+ 36 96 579 210

movar@gymskik.hu

 

Fertő-Rábaköz Térségi Képviseletei

9300, Csorna Erzsébet királyné. u. 4.

+36 96 260 147

csorna@gymskik.hu

 

9330, Kapuvár Győri u. 2.

+36 96 779 889

kapuvar@gymskik.hu