Üdvözöljük a

Okmányhitelesítés | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Okmányhitelesítés

Kamarai-fejcím 2018

 

Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez

 

 

 

Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (EUROCHAMBERS) által kiadott „európai eljárási rend” értelmében a származási bizonyítványok kibocsátása az alábbiak szerint történik.

 

 

 

Az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok kibocsátására – a közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek kivételével - törvényi felhatalmazás alapján a területi kereskedelmi és iparkamarák jogosultak. Az áruk exportjához szükséges további kereskedelmi okmányok, pl. számlák, minőségtanúsítványok, fuvarlevelek, stb.) hitelesítését szintén a kereskedelmi és iparkamarák végzik.

 

 

 

A kereskedelmi és iparkamarák az okmányhitelesítés körében árukra vonatkozó okmányok, kereskedelmi tartalmú iratok aláírás-hitelesítését, láttamozását végzik, az alábbi feladatmegosztásban:

 

 

 

Területi kamarák hatáskörébe tartozik:

 

 

 

-    az árukísérő okmányok (számla, fuvarlevél, rakományjegyzék, minőségi bizonyítvány, növény- és állategészségügyi bizonyítvány, stb.) láttamozása; általános származási bizonyítványok, A.T.A. és C.P.D. igazolványok hitelesítése;

 

-    a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést nem igénylő, nem árukísérő okmányok láttamozása.

 

 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint országos kamara hatáskörébe tartozik:

 

 

 

-    a szerződések aláírás hitelesítése;

 

-    a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést igénylő, nem árukísérő okmányok (üzleti levelek, meghatalmazások, nyilatkozatok, tanúsítványok, igazolások, stb.) aláírás hitelesítése, láttamozása.

 

 

 

A hitelesítés kérelmezésekor az ügyfélnek információt kell szolgáltatnia a kibocsátó szervezet felé arról, hogy az irat felülhitelesítésre fog-e a továbbiakban kerülni, vagy sem!

 

 

 

Az áruk származásának igazolása céljából benyújtandó dokumentumok:

 

1. Kereskedelmi számla másolat

 

2. Magyarországi gyártó esetén: gyártói nyilatkozat (lehetőség szerint gyártelepi ár kalkulációval)

 

3. Az Európai Unió bármely tagországának gyártója esetén:

 

- beszállítói nyilatkozat,

 

- számlanyilatkozat ( A számlákon feltüntetett szöveg „Country of origin” nem nyilatkozat, számlával kívánt származás igazolásához a számlán számlanyilatkozatnak kell szerepelnie). vagy

 

- hosszú távú beszállítói nyilatkozat a preferenciális származásról, vagy

 

- leigazolt EUR 1 szállítási bizonyítvány, vagy

 

- gyártói nyilatkozat

 

 

 

4. Európai Unión kívüli származás esetén:

 

- hitelesített származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány, FORM A származási bizonyítvány) vagy

 

- leigazolt EUR1, EUR-MED szállítási bizonyítvány (kivéve, ha a származást kumuláció útján nyerte el az áru)

 

- (hosszútávú) beszállítói nyilatkozat

 

 

 

+származási bizonyítvány iránti kérelem (a kitöltő részéről)

 

+meghatalmazás a kitöltőnek (benyújtandó évente egyszer)

 

+a meghatalmazó aláírási címpéldánya (benyújtandó évente egyszer)

 

+ származási bizonyítvány

 

 

 

Ha a kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, vagy a benyújtott okmányok nem elegendőek, úgy a kérelmező további bizonyítékokat szolgáltat a származás megállapításához.

 

 

 

A Kamara kizárólag az összes szükséges igazoló dokumentum meglétekor állítja ki/hitelesíti a származási bizonyítványt!

 

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük ennek figyelembe vételét!

 

*******************************************************************************************************************

 

Okmányhitelesítő munkatársak:

 

Ördög György                     + 36 96 520 226                   ordoggyorgy@gymskik.hu

Rácz Renátó                          + 36 96 520 202                   raczrenato@gymskik.hu

 

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfőtől - péntekig             8:00 - 12:00 óráig

 

9021 Győr, Szent István út 10/A

 

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium felhívása a 2016. január 1-től érvényes autonóm vámfelfüggesztések és vámkontingensek igénylésével, módosításával kapcsolatban.

A minisztériumi kiírás és a mellékletek ITT elérhetők.

 

Kereskedelmi okmányok hitelesítése: https://mkik.hu/kulkereskedelmi-dokumentumok-hitelesitese

Származási: https://mkik.hu/szarmazasi-bizonyitvany-hitelesitese

ATA témák:

https://mkik.hu/az-ata-igazolvany-elonyei

https://mkik.hu/az-ata-igazolvany-hasznalata

https://mkik.hu/kulgazdasag-gyakran-ismetelt-kerdesek

 

Kitöltő programok:

 

Származási: https://mkik.hu/szarmazasi-bizonyitvany-kitolto-program

ATA: https://mkik.hu/ata-igazolvany-kitolto-program