Üdvözöljük a

Tájékoztató a vízkészletjárulék számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató a vízkészletjárulék számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról

2017. január 1-től a vízkészletjárulék fizetési kötelezettségnek a módosítás szerint kell eleget tenni. A KHVM rendelet változásairól a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága részletes tájékoztatót készített.

A vizek védelmével, állapotuk javításával és megőrzésével összefüggő feladatok ellátása az állam, a helyi önkormányzat, valamint a vizek hasznosításával járó jogokat gyakorló, kötelezettségeket teljesítő, illetve a vizekbe bármilyen tevékenységgel közvetlenül vagy közvetve szennyvizet, vízszennyező anyagot kibocsátó kötelessége. Ezen feladatok ellátása érdekében a vizek használatával, a vízkészletek védelmével összefüggő társadalmi ráfordítások részleges vagy teljes megtérülése érdekében a külön jogszabályokban meghatározott esetekben járulékot, érdekeltségi hozzájárulást vagy díjat kell fizetni.


A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, továbbá az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.


A vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezések a következő jogszabályokban találhatóak:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. §-15/E. §
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés e) pont, 5/C. §-5/D. §
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010.
(VIII. 18.) VM rendelet


2016. október 1-jétől a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletet
módosította a 34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet, amely módosítások a 2017. adóévre vonatkozó
fizetési kötelezettséget érintik.

 

A részletes tájékoztatást a csatolmányban található dokumentum tartalmazza.

Csatolt állományok: