Üdvözöljük a

Összefoglaló a 2017. augusztus 1-4. közötti időszakban végzett munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól” | GYMSKIK, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Összefoglaló a 2017. augusztus 1-4. közötti időszakban végzett munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól”

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya a rendkívüli időjárási körülmények (III. fokú hőségriasztás) miatt akcióellenőrzéseket hajtott végre 2017. augusztus 1-4. közötti időszakban.

Előzmények


Az egyre gyakrabban tapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek egyik megnyilvánulási formáját tapasztalhattuk az idei év negyedik, eddigi legintenzívebb hőséghulláma idején.


A túlzott meleg nem csupán kellemetlen lehet, de ilyen extrém időjárási körülmények esetén nagyobb megterhelést róhat a szervezetre, mint maga a munkavégzés. A hőség, a napsugárzás és a fizikai munka együttesen a jelentős közérzet- és teljesítőképesség-romlás mellett leggyakrabban ájulást, napszúrást, hőkimerülést vagy akár hőgutát okozhat a munkavállalóknál, de másodlagosan – a koncentrálóképesség csökkenése révén – hozzájárulhat a balesetveszélyes helyzetek kialakulásához is.


Az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár által elrendelt legmagasabb fokozatú hőségriasztásra (III. fok - riadójelzés) tekintettel a munkavédelmi hatóság a munkahelyi klímakörnyezet munkavállalókra gyakorolt kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából országos munkavédelmi akcióellenőrzést indított a 2017. augusztus 1-4. közötti időszakban. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Főosztálya egyidejűleg egy újabb közleményben ismételten felhívta a munkáltatók figyelmét arra, hogy ebben a rendkívüli időjárási helyzetben különösen oda kell figyelniük a munkavállalók egészségére és biztonságára.


Az NGM Munkavédelmi Főosztálya már az idei év első hőhulláma kezdetén, 2017. június 21-én, a hőséghullámok veszélyeivel és a szükséges megelőző intézkedésekkel kapcsolatban felhívást (tájékoztató anyagot) tett közzé honlapján (http://www.ommf.gov.hu).


2017. július 3-án az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya a rendkívüli időjárás (hőség) esetén előírt pihenőidő szabályairól adott ki ugyanitt tájékoztatást.


Az akcióellenőrzést a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatalok) munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatot ellátó állami tisztviselői folytatták le, akik a nyár folyamán, ettől függetlenül is vizsgálják a munkahelyi meleg klímakörnyezettel összefüggő munkáltatói megelőző intézkedéseket.


Az akcióellenőrzés lefolytatásával párhuzamosan az NGM Munkavédelmi Főosztálya a beérkezett hőséggel összefüggő panaszokat és közérdekű bejelentéseket haladéktalanul áttette kivizsgálás céljából a területileg illetékes járási hivatalok részére.


A hőségriadó idején az NGM Munkavédelmi Főosztálya által működtetett Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálathoz beérkező kérdések, megkeresések száma jelentősen megnőtt, amelyek megválaszolása soron kívül megtörtént.

 

Ellenőrzési eredmények, adatok


Az ellenőrzések elsősorban azokra a munkahelyekre terjedtek ki, ahol a munkavállalók fokozott hőterhelésnek, illetve az időjárás kedvezőtlen hatásainak (hőség, közvetlen napsugárzás) voltak kitéve.


· Szabadtéri munkahelyek, pl.:
- épület-, út-, közműépítés,
- mezőgazdasági tevékenységek (pl. zöldség-, gyümölcsszedés/-árusítás),
- fűnyírás, parkgondozás,
- csatorna karbantartás,
- őrző-védő tevékenységek.


· Zárttéri munkahelyek, pl.:
- pékség, sütőipari munkahelyek,
- konyhaüzem,
- építési anyagok gyártása (pl. cserépgyártás),
- városi személyszállítás (autóbusz vezetése),
- fémfeldolgozás, fémmegmunkálás,
- raktározás.


· Ellenőrzött munkáltatók száma: 304
· Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma: 99 (32,57%)
· Ellenőrzött munkavállalók száma: 6869 fő
· Szabálytalansággal érintett munkavállalók száma: 1141 fő (16,61%)


A hőséggel kapcsolatban összesen 171 intézkedésre került sor, főként hiányosság megszüntetését előíró közigazgatási határozat formájában (lásd Melléklet - 1. táblázat).


Ellenőrzési tapasztalatok
A járási hivatalok által megküldött jelentések szerint összességében megállapítható, hogy az ellenőrzött munkáltatók felkészültek a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzését szolgáló intézkedésekre, és egyre ritkábban fordul elő olyan eset, hogy figyelmen kívül hagyják a hőségriasztás idején előírt munkavédelmi kötelezettségeiket.

 

Ez a kedvező változás feltételezhetően a korábbi munkavédelmi ellenőrzéseknek, az egyre szélesebb körű tájékoztató munkának, illetve az aktív médiakommunikációnak is köszönhető. Egyre több munkáltató ismeri fel, hogy hőhullámok idején a munkabalesetek és a hőség okozta egészségkárosodások kockázata is megemelkedik.


Az ellenőrzött munkáltatók többsége (67,43%-a) eleget tett a hőség kedvezőtlen hatásainak megelőzésére szolgáló munkavédelmi előírásoknak, ugyanakkor még mindig előfordultak hiányosságok, illetve szabálytalanságok. Az ellenőrzést végző állami tisztviselők az akcióellenőrzések során összesen 99 esetben (összesen 1141 munkavállalót érintően) állapították meg a munkáltatók mulasztását a munkahelyi meleg klímakörnyezettel összefüggésben.

 

A legjellemzőbb hiányosságok, szabálytalanságok az alábbiak voltak (lásd Melléklet - 1. ábra):


- a kedvezőtlen klimatikus viszonyokra (hőségből adódó megterhelésekre) vonatkozó kockázatértékelés, illetve munkavédelmi oktatás elmulasztása,
- nem megfelelő hőmérsékletű védőital juttatása,
- a védőital elfogyasztásához szükséges ivópohár hiánya.


Csak ritkán fordult elő, hogy nem biztosítottak védőitalt a munkavállalók számára, de főként az útépítés, térburkolás területén még mindig jellemző, hogy a dolgozók nem tudják a pihenőidőt árnyékos, illetve a környezethez képest hűvösebb körülmények között eltölteni.


Azokon a munkahelyeken, ahol a technológia jelentősebb hőexpozícióval járt (pl. gépek beltéri hőkibocsátása, melegkonyhák üzemeltetése) a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai fokozottan érvényesültek, ezért ezeken a munkahelyeken a munkáltatók általában nagyobb hangsúlyt fektettek a hőterhelés idejének minimalizálására. Egyre inkább jellemző, hogy a munkáltatók egymástól átveszik a helyes gyakorlati példákat, jó megelőzési gyakorlatokat, amely főként a vendéglátóhelyeken volt tapasztalható a nyitvatartási idő átütemezésével, illetve az ételkínálat átmeneti módosításával (lásd Példatár).


A járási hivatalok állami tisztviselői az ellenőrzések során tájékoztatással is segítették a munkáltatókat, a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőket, amelynek a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére tett hatósági intézkedésekkel együtt kiemelt szerepe lehet a hőség miatt bekövetkező egészségkárosodások (pl. napszúrás, hőguta) és a munkabalesetek megelőzésében.


Budapest, 2017. augusztus 7.


Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály